; Evde Bilgi | Evde Özel Eğitim
Yazmı yazma güçlüğü Yazı yazma becerisinin kazanılamaması durumu ortada bir öğrenme güçlüğü olduğuna dair ipucu verebilir. Disgrafi olarak adlandırılan bu güçlük, çocukların herhangi bir yazı gereci ile yazma becerisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki sadece yazı yazma ile sınırlı kalmamakta, makas kullanımı, düğme ilikleme gibi becerileride olumsuz yönde etkilemektedir. Aşağıda, yardımcı olması açısından disgrafiyi tespit etmeye yönelik bazı maddeler sıralanmıştır. Çocuğunuzun aşağıda sıralanan maddeleri deneyimlemesi durumunda bir değerlendirme yapılması faydalı olacaktır. Oyun ablası bunun buradadır. • Uygun olmayan kalem tutuşu ve vücut pozisyonu • Okunaksız el yazısı, farklı boyutlarda yazılan harfler • Eksik yazılmış kelimeler ve cümleler • Uzun süre yazı yazmamak • Yazı yazmaya veya resim yapmaya karşı dirençli olmak • Kağıt üzerinde organize olamamak Yazı yazma süreci nasıl gerçekleşir? Yazı yazma sürecinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan bu karmaşık sürece daha yakından bakarsak, bu becerinin kazanılabilmesi için farklı türden bilgiyi barındıran birçok işlem aşaması sıralanmalıdır. İnce motor kasların gelişiminin, yazı yazma becerisinin kazanılmasında büyük bir etkiye sahip olmasının yanında dikkat, hafıza ve dil bilimi gibi etkenlerinde bu becerinin kazanılmasındaki etkileri büyüktür. Birinci aşama olarak, soyut olarak bir harfin nasıl yazılacağına dair olan bilginin öğrenilmesinin ardından, hatırlanması ve zihinden çağrılması gerekmektedir. Daha sonra ki aşama ise yazılacak olan yazının boyutu, hızı, sürekliliği gibi yazı değişkenlerinin motor kaslara iletilmesidir. Bu bilgilerin motor kaslara iletilmesiyle, yazı yazmak için kaleme uygulanması gereken baskı belirlenir ve yazı yazma süreci başlar. oyun ablası sizlere hizmet vermek için var. Çocukların okula hazırlık süreci Öğrencinin tıpkı ebeveynleriyle geçirdiği zaman gibi evinde geçirdiği zaman da tatil dönemine oranla değişiklik gösterecektir. Bu konuda çocuğu bilgilendirin ve evinde zaman geçirmesine yardımcı programlarla destek olun. Okul belirli disiplin ve otorite değişikliklerini de beraberinde getirir. Okul başlayana kadar anne-baba çocuğun hayatındaki otorite mercileriyken okulun açılması ile otorite yerini öğretmene bırakır. Bu süreçte çocuğunuza destek olun ve onu öğretmenini dinlemesi yönünde hazırlayın. Okulların açılması ile birlikte ilgi merkezinde de bölünmeler olacaktır. Öğrenci o güne kadar evin odak noktasıyken, odak ve ilgiyi okulda arkadaşlarıyla paylaşmak zorundadır. Okula uyum sürecinde en çok rastlanan durumlardan biri de öğrencinin okul ortamına karşı duyduğu kaygılardır. Öğrenci ebeveynlerinin kendilerini okuldan alıp almayacakları; okula gelip-gelmeyecekleri; servisi kaçırıp okulda kalırım korkusunu yaşarlar. Yine aynı süreçte öğrencinin yapmadığı davranışları yaptığı da gözlemlenebilir. Öğrenci, okula uyum sürecinde ağlama nöbetlerine kapılabilir, altına kaçırabilir, iştah kaybı, uyku bozuklukları gibi davranışları sergileyebilir. Böylesi bir durum ile karşılaşıldığında ebeveynlerin sakinliğini koruması, destekçi ve yardımcı olması önemlidir. Bu süreçte yapılacak en yanlış hareket çocuğu diğer öğrencilerle karşılaştırarak, arkadaşlarını örnek göstermektir. Süreci nasıl yöneteceğiniz konusunda bilgi sahibi değilseniz eğer konunun uzmanlarından destek almanızı öneririm. Bu alanda rehberlik ve psikolojik destek sağlayan kurumlara müracaat etmek ve süreci birlikte yönetmek en doğrusu olacaktır. Gölge öğretmen sizlere en iyi hizmeti verecek kuruluşlardan bir tanesidir.