Hizmetlerimiz

Gölge Öğretmen

Özel gereksinimli çocuklarımızın okul ortamına entegre olmalarını sağlayarak ihtiyaç alanına ağırlıklı olarak destek veren okul öğrenci aile üçgeninde aracı eğitim destekçisidir.gölge öğretmenler çocuklarımızın tanıları ve öğrenme güçlüğü alanlarında bilgili olup bu bilgilerini eğitim ortamına aktarabilme becerisinde eğitmenlerdir. Özel gereksinim ve çocuğumuzun bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak okul ortamında destek verilir. çocuğumuzun sınıf ortamında odaklanma, etkileşime girme akranlarla iletişime geçme, sosyal becerileri arttırma, bağımsızlığını kazandırma konularında destek sağlanır. Koordinatörler tarafında eğitmene akran ve okul programı yapılır ve program okula uygulanır. Gölge öğretmenin asıl amacı zaman içinde gelişim alanlarına destek sağlandıktan sonra çocuğuma bağımsızlığı kazandırılıp eğitim sorumluluğunu öğretmene transfer etmektir.